Zveřejnění zakázky na rekonstrukci knihovnyZveřejnění zakázky na rekonstrukci knihovny

13. května 2024 byla v CENTu, Certifikovaném elektronickém nástroji tenderů, zveřejněna veřejná zakázka na stavební úpravy Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec.
Zveřejnění zakázky na rekonstrukci knihovnyZveřejnění zakázky na rekonstrukci knihovny

V loňském roce žádala Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec o dotaci z NPO (Národní plán obnovy), který poskytuje celkem 840 mil. Kč na vybudování malých kreativní center spojujících knihovny a kulturní aktivity.

V rámci výzvy Ministerstva kultury bylo předloženo celkem 53 projektů, expertní komise složena ze zástupců ÚKR, AK ČR a SMO ČR ale nakonec posuzovala pouze 47 žádostí (5 projektů nesplnilo formální kritéria, jeden projekt odstoupil).

Komise vybrala 35 projektů a naše knihovna je mezi vybranými projekty.

Od 13. května do 24. června se tak firmy mohou prostřednictvím CENTu hlásit do výběrového řízení na provedení úprav knihovny.

Zadávací dokumentace v elektronické podobě je dostupná na profilu zadavatele na adrese https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2694.html.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.