Nabídka knihovnických lekcí pro mateřské a základní školy

Aktuální nabídka knihovnických lekcí pro školní rok 2023/2024.
Nabídka knihovnických lekcí pro mateřské a základní školy
V případě zájmu o spolupráci s knihovnou nás neváhejte kontaktovat:
Bc. Kristina Ungrová (ungrova@knihovnack.cz)
Bc. Tereza Lachmanová (lachmanova@knihovnack.cz)
Tel. číslo: 491 463 384

Pro mateřské školy

 

 • Za pohádkou do knihovny
Program seznamuje děti s knihovnou a jejím fungováním. Součástí programu je čtení s nečtenáři, během kterého si děti vyzkouší předvídání děje; pohybové či výtvarné aktivity a prohlížení knih.
RVP: Jazyk a řeč, představivost a fantazie
Délka programu: 45–60 minut

 

 • Popletly se nám barvičky
Poznávání a opakování barev pomocí předčítání krátkého příběhu a doprovodných cvičení. Součástí programu je dostatečný prostor pro hru s knihami.
RVP: Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, jazyk a řeč
Délka programu: 45–60 minut

 

 • Kniha je kamarád!  
Program seznamuje děti s knihou jako se zprostředkovatelem zábavy i příběhu. Rozvíjí kladný vztah ke knihám a pomáhá dětem si vybudovat pozitivní vztah ke čtení. Věnujeme prostor pravidlům, jak se ke knihám chovat. Součástí programu je prostor pro prohlížení knížek.
RVP: Jazyk a řeč, dítě a společnost
Délka programu: 45–60 minut
 • Tematická setkání s knihovnou „na přání“

 

Pro I. stupeň základních škol

 

 • Pasování na čtenáře (1. třída, konec května/začátek června)
Během programu jsou žáci pasováni na čtenáře. Zábavnou formou si vyzkouší jednoduché úkoly, které jsou spojeny se čtením i psaním. Na konci celého programu žáci získávají praktické dárky (čtenářský průkaz do knihovny a další dle domluvy) a stávají se čtenáři v knihovně.

 

 • Rande s knihou (2. – 5. třída)
Program, který pomáhá žákům orientovat se v knižní nabídce. Nabídne způsoby, díky kterým si žák může snadno vybrat knihu, která pro něj bude pro něj čtivá a zábavná. Součástí programu je představení aktuálních knižních novinek.
RVP: Český jazyk a literatura
Délka programu: 45–90 minut (dle domluvy)

 

 • Ilustrace v knížkách
Žáci se seznámí s pojmem ilustrace a zjistí, jak se ilustrace dostane do knížky a k čemu v nich slouží. Součástí programu je praktický úkol (tvorba vlastní ilustrace podle předčítané předlohy) a žáci se seznámí s knihovním fondem.
RVP: Český jazyk a literatura, výtvarná výchova
Délka programu: 45–90 minut (dle domluvy)

 

 • Pomůžu ti vyznat se v literárních žánrech
Během programu se žáci seznámí se základními literárními žánry (pohádka, bajka, komiks, povídka, pověst apod.) tak, aby je od sebe snadno rozlišily. Žáci s pomocí knihovnice najdou hlavní rozpoznávací znaky, které mohou pomoct s rozlišením jednotlivých útvarů. Součástí programu je praktický úkol a následné seznamování s knihovním fondem.
RVP: Český jazyk a literatura
Délka programu: 45–90 minut (dle domluvy)

 

 • Čtyřlístek seznamuje s komiksem
Program zahrnuje seznámení s Jaroslavem Němečkem a se Čtyřlístkem. Žáci budou seznámeni se základními znaky komiksu a vytvoří si vlastní část komiksu ze Čtyřlístku. Součástí programu je seznamování s knihovním fondem.
RVP: Český jazyk a literatura
Délka programu: 45–90 minut (dle domluvy)

 

 • Detektivky pro kluky i holky
Žáci se seznámí s detektivním žánrem v dětské literatuře a aktuální knižní nabídkou; vyzkouší si praktické úkoly a seznámí se s některými spisovateli, kteří se tomuto žánru věnují.
RVP: Český jazyk a literatura
Délka programu: 45–90 minut (dle domluvy)

 

 • Fantasy literatura pro děti
Žáci se seznámí s fantasy žánrem a jeho hlavními znaky, s autory, kteří píší fantasy literaturu pro děti, a nahlédnou do aktuální knižní nabídky.
RVP: Český jazyk a literatura
Délka programu: 45–90 minut (dle domluvy)

 

 • Zábavná literatura
Program, který ukazuje žákům, že knihy nejsou nudné. Žáci se seznámí s Davidem Walliamsem, Roaldem Dahlem a dalšími autory humorné literatury; naučí se hlavní znaky humorné literatury.
RVP: Český jazyk a literatura
Délka programu: 45–90 minut (dle domluvy)

 

 • Tematické lekce dle požadavků konkrétní třídy

 

Intenzivní setkávání s knihovnou:

 • Jak rozečíst druháky?
Celoroční projekt zaměřený na žáky 2. tříd zahrnující 4 návštěvy knihovny na předem domluvená témata, jehož cílem je vzbudit zájem o knihy od chvíle, kdy jsou žáci schopni číst si sami.
Délka jednotlivých programů: 45–90 minut (dle domluvy)

 

 • Setkání s tvůrci knih pro děti
dle aktuální nabídky knihovny v průběhu celého školního roku
vybíráno vstupné

 

Pro II. stupeň základní školy a pro střední školy

 

 • Rande s knihou
Program, který pomáhá žákům s orientací v knižní nabídce, zaměřený na to, jak a podle čeho si pro sebe vybrat vhodnou knihu ke čtení. Žáci se také dozví, kde na internetu se dají najít tipy na čtení. Součástí programu je představení oblíbených knih a aktuálních knižních novinek.
RVP: Český jazyk a literatura
Délka programu: 45–90 minut (dle domluvy)

 

 • Kouzelná literatura
Žáci se seznámí s fantasy žánrem a jeho hlavními znaky, naučí se základní rozdíly mezi fantasy a sci-fi literaturou. Součástí programu je představní autorů, kteří píší fantasy literaturu pro děti a mládež, a představení aktuální knižní nabídky.
RVP: Český jazyk a literatura
Délka programu: 45–90 minut (dle domluvy)

 

 • Young Adult? A to je co?
Žáci budou seznámeni s pojmem young adult literatura, s jeho hlavní znaky a s tím, jak došlo k jeho vymezení. Součástí programu je představní autorů, kteří píší knihy řadící se do young adult, a představení aktuální knižní nabídky.
RVP: Český jazyk a literatura
Délka programu: 45–90 minut (dle domluvy)

 

 • Regionální literatura
Program zaměřený na seznámení žáků s regionálními autory v našem okolí, seznámení s jejich životem a dílem pomocí aktivizačních metod, při kterých žáci pracují ve skupinách.
RVP: Český jazyk a literatura
Délka programu: 45–90 minut (dle domluvy)

 

 • Karel Čapek a Dášeňka
Program, který seznamuje žáky s Karlem Čapkem i Dášeňkou s využitím myšlenkové mapy. Součástí programu je praktický kreativní list.
RVP: Český jazyk a literatura
Délka programu: 45–60 minut

 

 • E-mailová etiketa
Program se zaměřením na e-mailovou komunikaci (tvorba textu, výběr vhodného oslovení apod.) Součástí programu jsou praktická cvičení.
RVP: Český jazyk a literatura
Délka programu: 30–45 minut

 

 • Hero v literatuře
Program seznamuje žáky s knižním hrdinou a s jeho typy. Žáci se učí pracovat s hrdinou a s jeho hlavními povahovými i vzhledovými rysy. Součástí programu je praktická část, při které si žáci vytvoří vlastního hrdinu, který bude součástí jejich příběhu.
RVP: Český jazyk a literatura
Délka programu: 60 minut

 

 • Tematické lekce dle požadavků konkrétní třídy
Např. jednotlivé knižní žánry, konkrétní tituly, jak si pro sebe vybrat dobrou knihu, historie knihy, čtenářské deníky apod.
Délka programu: 45–90 minut (dle domluvy)

 

Všechny programy lze po domluvě časově i tematicky přizpůsobit dle Vašich konkrétních požadavků.

 

Mimo to nabízíme také: 

 • Setkávání s knihami mimo knihovnu (přijedeme za Vámi do školy nebo do čtenářského klubu)
 • Spolupráce se školní družinou
 • Spolupráce se základními školami při projektových dnech
 • Využití knihovní Zahrady příběhů pro realizaci Vašich projektů (po domluvě)

Pro pedagogy:

 • Nabízíme možnost seznámení s novými knižními tituly či jen povídání a sdílení zkušeností s tím, jak dnešní děti přistupují ke knihám
 • Třídní čtenářská konta (půjčování knih v rámci školního roku pro učitele i jejich žáky)

 

Za Oddělení pro děti a mládež: Bc. Kristina Ungrová a Bc. Tereza Lachmanová

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.