Ceník služeb

Zde naleznete, jaké poplatky si knihovna účtuje za svoje služby - registrace čtenáře, upomínky, meziknihovní výpůjční služba, přístup k internetu, kopírování a skenování

Ceník placených služeb             

1. Poplatky
 oddělení pro dospělé čtenáře
  oddělení pro děti a mládež
Roční registrační poplatky 
170,- Kč     
  70,-Kč
Senioři (nad 70 let věku)    
70,-  
 
Ztráta čtenářského průkazu
20,- Kč            
  20,- Kč 
Jednorázová výpůjčka - l dokument 
50,- Kč(+100,-Kč záloha) 
  neposkytuje se
2. Placené služby
 
 
Připojení k internetu:   
 
 
Registrovaný čtenář: 30 min. zdarma, další
1,- Kč/min      
   0,- Kč
Neregistrovaný čtenář    
1,- Kč/min              
 
Základní instruktáž nebo vyhledávání knihovníkem   
1 Kč,-/min
 
Informační služba – písemně 1 záznam    
2,- Kč         
      -
Tisk 1 strany z Internetu, souborného katalogu   
2,- Kč     
  2,- Kč
MVS (mezivýpůjční služba)    
zdarma      
 neposkytuje se
Manipulační poplatek ve výši poštovného, nejméně však 60,- Kč
jak pro čtenáře, tak pro knihovny
 
 
Kopírování dokumentů dle formátu  
2,- , 3,-, 5,- Kč   
 -dtto-
 
 
 
3. Upomínky a náhrady
 
 
Poplatek z prodlení (po uplynutí výpůjční doby)   
10,- Kč       
5,- Kč
Poplatek z prodlení  - 1. upomínka (15 dní po uplynutí výpůjční doby) 
40,- Kč       
20,- Kč
Poplatek z prodlení – 2. upomínka (30 dní po 1. upomínce)   
50,- Kč    
30,- Kč
Poplatek z prodlení – 3. upomínka    
150,- Kč 
50,- Kč
Náhrada za poškození, zničení - dle knihovního řádu - o způsobu náhrady rozhoduje knihovna.
Náhrada za knihovnické zpracování
dokumentu – knihy   
120,- Kč   
 
                                                                                                                                                                                                                             -
                                                                                                                                                                                          
                                                           
                                                  
                                                                    
                                                    
                                                                                -

                 

 

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.