Pro děti

Bookstart

Bookstart, to je mezinárodní projekt na podporu dětské čtenářské gramotnosti, který vznikl před více než čtvrtstoletím ve Velké Británii a rozšířil se do mnoha zemí a kontinentů. Od roku 2018 se k němu připojují i veřejné knihovny v ČR.
Bookstart

Cílem projektu je přesvědčit rodiče, že jednou z důležitých věcí pro rozvoj dítěte je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním, zpíváním), a to od nejútlejšího věku. Poradit jim, jak to dělat (metodickou radou, praktickou pomocí) a nabídnout jim podpůrné služby knihoven a prostor pro sdílení s ostatními rodiči.

Dalším cílem je vytvořit a posílit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace a vysvětlit rodičům význam čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho úspěšnou budoucnost. V neposlední řadě si Bookstart klade za cíl inovovat a rozšířit služby knihoven pro nejmladší děti a pro rodiny.

Proč je projekt důležitý?

  • Protože mluvené slovo nelze ničím nahradit.
  • Protože čtení vede k rozšiřování slovní zásoby, zlepšuje vyjadřovací schopnosti, učí soustředění a rozvíjí fantazii.
  • Protože dobře zvládnutá čtenářská a matematická gramotnost silně souvisí nejen s úspěchem ve škole, ale i s úspěšností na pracovním trhu a v každodenním životě.
  • Protože čtenářská gramotnost je celoživotním procesem, který začíná od narození, resp. již před narozením reakcemi na zvukové podněty.
  • Protože společné čtení upevňuje vztahy v rodině a rozvíjí emoční inteligenci.
  • Protože čtení pomáhá pochopit a řešit různé životní situace a má terapeutický účinek.
  • Protože příběhy a pohádky jsou nejpřirozenější a nejzajímavější cestou za poznáním světa.
  • Protože čtení je radost.

Projekt Bookstart organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) prostřednictvím sítě knihoven ČR. Je určen novorozencům a jejich rodičům, dětem mladšího předškolního věku a jejich rodičům a dětem staršího předškolního věku a jejich rodičům.

Pokud se o projektu chcete dozvědět více, navštivte internetové stránky www.sknizkoudozivota.cz nebo stránky na Facebooku www.facebook.com/sknizkoudozivota.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.