Školní čtenářský klub Lupiči příběhů

Školní čtenářský klub vedený paní učitelkou v tandemu se dvěma knihovnicemi z dětského oddělení Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec, realizovaný v roce 2021-2022 (tedy stále v běhu…) na různých místech, včetně školní knihovny. Jeho náplň je budována mj. na podkladech knihy 1001 her s knížkou. Program klubu byl realizován napříč lockdowny (1. třídy měly výjimku) a veden „láskou ke knihám“, která je úspěšně šířena v prostoru celé školy…
Školní čtenářský klub Lupiči příběhů

Při jednotlivých setkáních jsme vycházely z koncepce Školních čtenářských klubů, tak jak ji propaguje Nová škola, o.p.s. (čtenářské kluby posilující rovné příležitosti dětí a žáků se SVP). V praxi jsme si zkoušely Jak udělat z dítěte skutečného čtenáře. V prvním roce (od ledna 2021) jsme měly k dispozici 11 prvňáčků. Na podzim se počet dětí dokonce navýšil a zájem o tuto volnočasovou aktivitu se tedy ještě zvětšil, což podpořilo naše další ambice.

Klub se schází každý týden a jeho hodinová dotace je 90 minut. Zpočátku jsme byly rády, když jsme udržely pozornost dětí různými aktivitami, po půl roce fungování nám bylo zadostiučiněním, když si děti chtěly hodinu a půl „jen povídat o knihách, které je obklopují“.

V tuto chvíli je v plánu pokračování projektu pro třeťáky (ve školním roce 2022/23) – buď ve školní knihovně v Horním Kostelci nebo v dětském oddělení Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec. Projekt posloužil jako kontinuum pro místní knihovnu k překlenutí období, kdy nemohla pokračovat vzhledem k epidemickým opatřením ve svých volnočasových aktivitách pro děti a taky jako jakási „přípravka“. Projekt navíc utužuje vztahy mezi školou a knihovnou, schopnost dělat věci dohromady, včetně evaluace pedagogických procesů.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.