Toulky dějinami východních Čech

Hradec Králové v době renesance, čtvrtek 14. října od 17 hodin, multifunkční centrum knihovny
Toulky dějinami východních Čech

Naše krajské město prošlo v období renesance čilou stavební úpravou a mnohé památky na toto období můžeme ve městě obdivovat dodnes.

Přednášet přijede doc. Jana Vojtíšková z Univerzity Hradec Králové, která se specializuje na dějiny středověkých a raně novověkých měst. 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.