Informace k Virtuální Univerzitě třetího věku

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.
Informace k Virtuální Univerzitě třetího věku

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat, a v souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.
Posluchači VU3V jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi ČZU v Praze. Posluchači nemají ze zákona statut studenta.


Studia se mohou účastnit posluchači:
• občané České republiky nebo Slovenské republiky;
• důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má
nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci.


V průběhu semestru:
• společná výuka probíhá v konzultačním středisku 1x za 14 dní. Výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní loginy;
• každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek;
• po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů se posluchač může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU.


Posluchači - zapojení do studia:
• zájemce o studium kontaktuje libovolné konzultační středisko ze Seznamu konzultačních středisek (KS);
• vyplní Přihlášku ke studiu, kterou obdrží od tutora v jím vybraném KS;
• uhradí studijní poplatek pro daný kurz;
• posluchač může studovat pouze v jednom KS, přestup do jiného KS je možný jednorázově pouze ve výjimečných případech (př. změna bydliště, zřízení KS blíže bydlišti);


Upozornění: pro studium se předpokládá využití PC nebo notebooku, na jiných zařízeních (tablet, mobilní telefon, smart TV, atd.) není zaručena funkčnost přehrávače video přednášek. Pro upřesnění nutných technických parametrů
předem kontaktujte Centrum VU3V.


Povinnosti posluchače:
• uhrazení studijního poplatku ve "svém" konzultačním středisku;
• min. 80% účast na společné výuce;
• vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu;
• samostudium;
• respektování Podmínek užívání portálu www.vu3v.cz.


Posluchači – přerušení studia:
• kdykoliv během semestru / před novým semestrem (rodinné, zdravotní důvody);
• možné pokračování po přerušeném studiu, přihlášením před kterýmkoliv následným semestrem.


Posluchači - ukončení studia:
• po šesti úspěšně absolvovaných (rozdílných) kurzech se
posluchači v příslušném semestru mohou zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU v Praze, kde si převezmou „Osvědčení
o absolutoriu U3V“;
• absolventi cyklu mohou mohu následně pokračovat studiem nového cyklu, výběrem dalších šesti tematických kurzů.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.