Nově objevené pyramidy v Evropě

Přednáška amatérského archeologa Jiřího Voňky.
Datum konání akce
11. 3.
(16:00)

Autor představí nově objevené pyramiy v bosenském údolí a zaměří se na podzemní prostory a geologické sondy na povrchu pyramid.

Vstupné 50 Kč

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.