Pro dospělé Přednáška

Věc společná, aneb Rzeczpospolita. Neklidné dějiny východní Evropy

Přednáška PhDr. Jana Květiny, Ph.D. z Historického ústavu FF UHK o vzniku a vývoji polsko-litevské unie a jejich konfliktech s rozpínající se ruskou říší v období 16. až 18. století. Čtvrtek 19. května od 17 hodin.
Datum konání akce
19. 5.
Věc společná, aneb Rzeczpospolita. Neklidné dějiny východní Evropy

Svého času to byla největší evropská země (pomineme-li evropskou část Ruska), která měla ambice stát se mocností. Narážela však na skutečnost, že na území ovládaném polsko-litevskou unií žije hodně různých etnik s odlišnými zájmy a také, že má mocné sousedy na východě (Rusko), severu (Švédsko) a také západě (habsburské soustátí).

Dějiny V Evropy jsou oblastí, jíž jsme doposud věnovali jen malou pozornost, což se projevuje nyní, kdy se snažíme hlouběji poznat příčiny války a napětí v tomto regionu. Touto přednáškou se snažíme částečně onen dluh odmazat.

vstupné 40 Kč

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.