Pro dospělé Přednáška

Věc společná, aneb Rzeczpospolita. Neklidné dějiny východní Evropy

Přednáška PhDr. Jana Květiny, Ph.D. z Historického ústavu FF UHK o vzniku a vývoji polsko-litevské unie a jejich konfliktech s rozpínající se ruskou říší v období 16. až 18. století. Čtvrtek 19. května od 17 hodin.
Datum konání akce
19. 5.
(17:00 - 19:00)
Věc společná, aneb Rzeczpospolita. Neklidné dějiny východní Evropy

Svého času to byla největší evropská země (pomineme-li evropskou část Ruska), která měla ambice stát se mocností. Narážela však na skutečnost, že na území ovládaném polsko-litevskou unií žije hodně různých etnik s odlišnými zájmy a také, že má mocné sousedy na východě (Rusko), severu (Švédsko) a také západě (habsburské soustátí).

Dějiny V Evropy jsou oblastí, jíž jsme doposud věnovali jen malou pozornost, což se projevuje nyní, kdy se snažíme hlouběji poznat příčiny války a napětí v tomto regionu. Touto přednáškou se snažíme částečně onen dluh odmazat.

vstupné 40 Kč

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.